Acıyı Bal Eyledik

Hasan Hüseyin KorkmazgilBak şu bebelerin güzelliğine
kaşı destan
gözü destan
elleri kan içinde

Kör olasın demiyorum
kör olma da
gör beni

Damda birlikte yatmışız
öküzü hoşça tutmuşuz
koyun değil şu dağlarda
san kendimizi gütmüşüz
hor baktık mı karıncaya
kırdık mı kanadını serçenin
vurduk mu karacanın yavrulusunu
ya nasıl kıyarız insana

Sen olmasan öldürmek ne
çürümek ne zindanlarda
özlem ne ayrılık ne
yokluk ne yoksulluk ne
ilenmek ne dilenmek ne
işsiz güçsüz dolanmak ne
gün gün ile barışmalı
kardeş kardeş duruşmalı
koklaşmalı söyleşmeli
korka korka yaşamak ne

Kahrolasın demiyorum
kahrolma da
gör beni

Kanadık toprak olduk
çekildik bayrak olduk
döküldük yaprak olduk
geldik bugüne

Ekmeği bol eyledik
acıyı bal eyledik
sıratı yol eyledik
geldik bugüne

Ekilir ekin geliriz
ezilir un geliriz
bir gider bin geliriz
beni vurmak kurtuluş mu

Kör olsanı demiyorum
kör olma da
gör beni